LogoDenktank-Rupelstreek

Politiek ongebonden

Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek tegen plastieksoep!

Het is een wereldwijd probleem : plastiekafval in onze straten, natuur, sloten, rivieren, zeeën en oceanen.
Samen met de gemeentebesturen en de bewoners van de Rupelstreek wil Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek er wat aan doen.
Noteer alvast zaterdag 23 maart 10 u. in je agenda. Dan houden we Lenteschoonmaak langs de Rupeldijken. Samenkomst aan Cafe De koophandel in Noeveren. De actie wil vooral sensibiliserend werken. Het beleid moet paal en perk stellen aan de wegwerpplastiek.
Om iedereen te overtuigen dat plastiek via vogels en vissen in de voedselketen belandt, willen we plastiekvangers in de vorm van vissen op de dijk plaatsen waarin het zwerfvuil kan gegooid worden.

Wil je mee de vissen in mekaar knutselen,
neem dan contact met : 
eddy.stuer1@gmail.com of 0476/86 12 00.

Tentoonstelling :
Om iedereen te overtuigen dat plastiek op land en in het water niet thuis horen, vindt in de rand van deze opruimactie nog een bijzondere tentoonstelling plaats.
In de Steenbakkerij Peeters-Van Mechelen, Noeveren 261 in Boom zal vzw De Cirkel uit Niel vissen en andere watercreaturen tentoonstellen die helemaal zijn opgetrokken uit afvalplastic.
Deze tentoonstelling opent 23 maart om 14 u en loopt tot einde april. Openingsuren : iedere zaterdag en zondag van 14 tot 17 u. Ook kunstenaar Zjos Meyvis uit Hemiksem verleent zijn bijzondere medewerking aan de tentoonstelling.