LogoDenktank-Rupelstreek

Politiek ongebonden

Missie

Denktank Rupelstreek wil samen met de gemeentebesturen van de Rupelstreek, de streek opnieuw een toonaangevende regio maken in Vlaanderen en zelf gaan experimenteren met nieuwe, echt circulaire initiatieven. De ambitie is om niet alleen een kenniscentrum maar ook een doe-centrum te worden voor circulaire initiatieven, upcycle parken, nieuwe bedrijven aantrekken… De Rupelstreek weet wat het is om een totale reconversie te doen en die is nu weerom broodnodig. De denktank wil vooral ruimte maken voor nieuwe ideeën en brede discussies stimuleren die buiten het traditionele gedachtegoed treden. Zoals Einstein zou gezegd hebben….