LogoDenktank-Rupelstreek

Politiek ongebonden

Info voor de jongeren onder ons.

Of voor zij die van eenvoud houden.

Plastic Planet - Algemene info

Plastic op drift

De OVAM en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE, Milieuzorg Op School) zetten hun schouders onder een filmpje over zwerfvuil in zee.
Het werd verspreid in de tweede en derde graad van de Vlaamse secundaire scholen.
Vertrekkend van een OVAM-presentatie toont het filmpje hoe marien zwerfvuil en de ‘plastic soep’ ontstaat, en wat de impact is op mens en milieu.
Het stelt een aantal maatregelen voor en vertelt wat de leerlingen zelf kunnen doen, ook op school. Het wil jonge mensen ook doen nadenken over wat er gebeurt als je afval achteloos weggooit.

Het filmpje duurt twintig minuten.