LogoDenktank-Rupelstreek

Politiek ongebonden

Privacy verklaring

Denktank-Rupelstreek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteren ieders privacy.

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Denktank-Rupelstreekverwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Denktank-Rupelstreek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producties
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om digitaal aangeleverde toegangskaarten bij je af te leveren

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de datum waarop de vereniging ontbonden wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Denktank-Rupelstreek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
De enige organisatie buiten de EU waarmee wij heden een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten is Mailchimp.
 Mailchimp werkt volledig binnen de regelgeving van de GDPR. Voor meer informatie zie Mailchimp en GDPR.
Het betreft hier uitsluitend over de volgende gegevens: Naam, voornaam en email adres. 
Dit uitsluitend om nieuwsbrieven te kunnen verzenden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dbwtoneel.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Denktank-Rupelstreek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan o.a. door middel van:

  • Alle personen die namens Denktank-Rupelstreek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • het hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.

  • Het zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens zij die kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Denktank-Rupelstreek.be

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Denktank-Rupelstreek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verder nog...

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Denktank-Rupelstreek.be .  Denktank-Rupelstreek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Denktank-Rupelstreek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.